Historie kazatelů na sboru ČCE SEDLEC - PRČICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
20. 6. 1932 30. 6. 1933 pp Jaroslav Timoteus Kučera výpomocný kazatel
r. 1946 21. 11. 1946 f Karel Loveček diakon
1. 5. 1948 23. 11. 1961 d Arnold Gruhn diakon
1. 10. 2009 30. 9. 2022 f Pavla Jandečková farářka
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny