Historie kazatelů na sboru ČCE v Rýmařově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
3. 9. 1950 30. 11. 1952 f Otakar Roubic vikář
1. 2. 1953 10. 7. 1956 d Ladislav Mach diakon
1. 10. 1956 31. 12. 1966 f Vladimír Fiala farář
1. 9. 1967 31. 5. 1973 f Vlastimil Jaša farář
1. 3. 1974 26. 11. 1982 d Jan Trnka diakon
1. 1. 1984 31. 8. 1992 f Petr Maláč diakon
1. 9. 1992 31. 3. 1999 f Miloš Vavrečka diakon/jáhen
1. 7. 1999 31. 5. 2006 f Marek Ryšánek jáhen
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny