Historie kazatelů na sboru ČCE v Růžďce

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 6. 1867 r. 1868 f Josef Odstrčil vikář
r. 1868 31. 12. 1922 f Josef Odstrčil farář
21. 3. 1916 31. 8. 1916 v Oskar Odstrčil vikář
19. 10. 1925 11. 8. 1926 f Viktor Hájek vikář
12. 8. 1926 31. 7. 1929 f Viktor Hájek farář
7. 11. 1929 17. 12. 1942 f Jan Vejnar farář
1. 5. 1943 31. 8. 1950 f Jaroslav Horák farář
1. 2. 1951 31. 8. 1968 f Josef Koláčný farář
1. 11. 1968 30. 9. 1985 f Karel Matějka farář
1. 8. 1992 30. 9. 1995 f Tadeáš Staniek diakon
1. 10. 1995 31. 8. 1999 f Tadeáš Staniek farář
r. 2001 31. 8. 2011 f Martin Fér farář
1. 7. 2013 5. 1. 2017 f Jana Kadlecová farářka
1. 6. 2016 31. 12. 2022 pp Martina Kovářová pastorační pracovnice
1. 9. 2018 31. 8. 2023 f Radek Hanák
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, FS ČCE RŮŽĎKA

Schematismus – poslední změny