Historie kazatelů na sboru ČCE v Roudnici nad Labem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1922 r. 1922 d Václav Chládek výpomocný diakon
11. 4. 1924 22. 12. 1948 f Benjamin Rudolf Fleischer farář
r. 1925 r. 1927 d Jan Oliva diakon
1. 9. 1937 31. 8. 1938 f Jan Amos Pavlinec učitel náboženství
1. 9. 1941 30. 6. 1943 f Karel Bakala ThB. učitel náboženství (Thst)
1. 9. 1943 31. 8. 1944 f Břetislav Mikulecký diakon (Thst)
1. 9. 1944 30. 6. 1945 f Lubomír Linka diakon (Thst)
1. 8. 1949 30. 11. 1981 f František Janovský farář
1. 11. 1982 31. 12. 2015 f Kurt Bartoš farář
1. 9. 2018 31. 8. 2023 f Radovan Rosický jáhen, od 1.5.2019 farář
  • Aktualizace: 16. 03. 2023, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny