Historie kazatelů na sboru ČCE v Ratiboři u Vsetína

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1785 r. 1824 f Jan Lány st. farář
r. 1824 r. 1878 f Jan Lány ml. farář
r. 1870 r. 1890 f Bohdan Kalenda farář
1. 1. 1890 31. 12. 1925 f Čeněk Dvořák farář
1. 1. 1930 10. 12. 1933 f Jan Kantorek vikář
11. 12. 1933 30. 9. 1943 f Jan Kantorek farář
15. 3. 1943 30. 11. 1943 f Josef Kopřiva diakon (Thst)
1. 1. 1944 30. 9. 1979 f Miroslav Janeba farář
1. 9. 1980 30. 9. 1990 f Jan Široký farář
2. 5. 1993 28. 2. 1999 f Miroslav Hamari vikář/jáhen
1. 3. 1999 31. 8. 2001 f Miroslav Hamari farář
1. 9. 2003 31. 1. 2009 f Pavla Hudcová farářka
1. 12. 2009 30. 6. 2010 f Otakar Mikoláš jáhen
1. 9. 2010 31. 8. 2025 f Jarmila Wiera Jelinek farářka
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny