Historie kazatelů na sboru ČCE PŘEROV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1921 31. 10. 1923 f Charles Chval farář
6. 6. 1924 31. 12. 1936 f Jaroslav Urbánek farář
1. 10. 1931 31. 10. 1933 f Tomáš Rumíšek diakon Přerov pro HRANICI n. Mor.
1. 10. 1936 30. 6. 1937 d Ladislav Lacina diakon
1. 8. 1937 31. 10. 1942 f Václav Urban farář
1. 1. 1940 31. 7. 1940 f Jaroslav Dokoupil kazatel Přerov
1. 4. 1943 30. 4. 1956 f Vladimír Pokorný farář
1. 9. 1950 30. 11. 1952 v Jaroslav Hána vikář Přerov pro Kroměříž
1. 8. 1956 31. 7. 1969 f Mojmír Timoteus Kolman farář
1. 10. 1969 31. 8. 1971 f Bernard Louis Martin vikář
1. 4. 1972 31. 7. 1972 f Jan Košťál vikář
1. 8. 1972 31. 7. 1977 f Jan Vencovský farář
1. 10. 1977 15. 5. 1979 d Květoslava Hlaváčová diakonka; následně v domácnosti
15. 6. 1978 31. 10. 1987 f Jan Vlastimil Klas farář
1. 4. 1988 31. 12. 1989 f Jan Vlastimil Klas vikář
1. 1. 1990 30. 4. 1995 f Lubomír Červenka vikář
1. 5. 1995 31. 8. 2007 f Lubomír Červenka farář
1. 9. 2008 31. 8. 2013 f Petr Kulík farář
1. 9. 2013 31. 8. 2023 f Marek Zikmund farář
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus