Historie kazatelů na sboru ČCE v Prusinovicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1890 r. 1891 f Bedřich Gerža vikář
1. 4. 1906 31. 12. 1925 f Josef Sypták farář
24. 6. 1929 14. 1. 1931 f Karel Vladimír Pavlinec vikář
15. 1. 1931 15. 2. 1935 f Karel Vladimír Pavlinec farář
1. 1. 1936 14. 4. 1940 f Vladimír Jerie vikář
1. 5. 1940 30. 4. 1948 f Karel Veselý farář
1. 12. 1948 31. 8. 1950 f Čeněk Šimonovský vikář
1. 10. 1954 31. 8. 1966 f Oldřich Videman farář
1. 9. 1966 31. 8. 1972 f Jiří Staněk vikář
1. 11. 1972 30. 4. 1975 f Jaroslav Vítek vikář
1. 5. 1975 28. 2. 1979 f Jaroslav Vítek farář
1. 7. 1980 30. 6. 2008 f Ludvík Svoboda farář
1. 7. 2008 30. 6. 2023 f Leoš Mach farář
  • Aktualizace: 17. 11. 2022, kazatel ČCE Leoš Mach

Schematismus – poslední změny