Historie kazatelů na sboru ČCE PROSETÍN u Bystřice nad Pernštejnem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 8. 1906 2. 9. 1908 f František Odstrčil farář
23. 12. 1909 12. 10. 1913 f Bedřich Jerie farář
6. 12. 1915 30. 6. 1920 f Rudolf Šlechta farář
7. 8. 1920 1. 3. 1922 f Karel Balcar farář
r. 1925 r. 1926 d Ludvík Bohuslav Růžička diakon; později mimo církevní službu
10. 11. 1928 9. 8. 1933 d Dalibor Eduard Timoteus Molnár diakon
16. 7. 1932 21. 1. 1934 f Josef Staněk vikář
22. 1. 1934 30. 6. 1945 f Josef Staněk farář
1. 5. 1943 30. 9. 1945 f Jan Pokorný
1. 10. 1945 31. 1. 1952 f Jan Pokorný
14. 7. 1952 31. 3. 1962 f Jaroslav Kantorek farář
1. 10. 1963 28. 2. 1973 f Jan Šimsa farář
1. 7. 1975 31. 8. 1984 f Tomáš Jirků vikář
1. 9. 1986 31. 8. 1992 f Pavel Kalus vikář
17. 10. 1994 30. 11. 1999 f Pavel Freitinger vikář
1. 12. 1999 31. 7. 2003 f Pavel Freitinger farář
15. 9. 2004 31. 8. 2013 f Jaroslav Coufal farář
1. 9. 2014 31. 8. 2020 f Debora Hurtová farář
1. 9. 2020 31. 8. 2022 f Ida Tenglerová
  • Aktualizace: 31. 03. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus