Historie kazatelů na sboru ČCE PROSEČ u Skutče

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1783 r. 1787 f Mikuláš Toronay farář
r. 1790 r. 1793 f Štěpán Gaál farář
25. 3. 1877 16. 5. 1899 f František Kalda farář
25. 8. 1899 25. 11. 1920 f Miloslav Novák farář
1. 12. 1920 28. 2. 1921 f Josef Matějka výpomocný kazatel
1. 4. 1921 31. 12. 1956 f Josef Dvořák farář; 1.11.1935 - 30.6.1947 senior Poličského seniorátu
r. 1924 r. 1924 pp Jaroslav Timoteus Kučera učitel náboženství PROSEČ a BOROVÁ
25. 12. 1938 28. 2. 1939 f František Janovský výpomocný kazatel
1. 1. 1957 31. 8. 1968 f Jan Blahoslav Horký farář
15. 10. 1968 31. 5. 1986 f Pavel Hlaváč vikář
1. 6. 1986 30. 6. 1990 f Pavel Hlaváč farář
1. 1. 1991 31. 7. 1994 v Blažena Kohoutová vikářka
1. 7. 1995 31. 12. 1998 f Jan Jun vikář
1. 1. 1999 30. 6. 2007 f Jan Jun farář
1. 9. 2008 31. 8. 2023 f Lukáš Klíma farář
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, FS ČCE PROSEČ u Skutče

Schematismus – poslední změny