Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 8 - LIBEŇ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 2. 1927 8. 7. 1930 f Vladimír Jehlička vikář
1. 2. 1929 31. 10. 1953 f Antonie Páleníková katechetka, pověření k výuce a kázání, učitelka náboženství ČCE v Libni
9. 7. 1930 31. 8. 1961 f Vladimír Jehlička farář
1. 9. 1942 31. 1. 1946 f Alois Svrčina vikář
1. 9. 1943 30. 4. 1945 - Luděk Brož diakon (Thst)
1. 11. 1945 31. 10. 1947 f Adrian Mikolášek vikář
1. 11. 1949 30. 9. 1951 f Jan Blahoslav Horký vikář
1. 4. 1956 31. 8. 1956 f Jan Šoltész vikář
1. 11. 1956 30. 4. 1962 f Jaroslav Bartička Mgr. vikář
16. 11. 1961 31. 3. 1962 f Miloš Šourek ThB. vikář
1. 4. 1962 31. 8. 1978 f Miloš Šourek ThB. farář
1. 10. 1970 30. 6. 1971 f Pavel Rybín vikář
1. 9. 1979 20. 6. 1991 f Pavel Smetana farář
19. 11. 1987 20. 6. 1991 f Pavel Smetana náměstek synodního seniora
1. 11. 1988 21. 1. 1995 f Kateřina Roskovcová vikářka
1. 4. 1990 8. 10. 1991 f Karel Dřízal diakon
1. 3. 1991 30. 6. 1994 f Bohuslav Otřísal vikář
1. 7. 1994 30. 6. 2002 f Ondřej Stehlík Th.D. farář
15. 9. 2003 28. 2. 2005 j Pavel Hříbek jáhen
1. 3. 2005 31. 8. 2006 f Miloslav Nekvasil farář
1. 9. 2006 31. 8. 2021 f Roman Mazur farář
20. 9. 2012 31. 8. 2014 pp Milan Balahura pastorační pracovník
1. 10. 2014 15. 11. 2014 sen. f Jakub Malý pastorační pracovník
  • Aktualizace: 22. 12. 2020, kazatel ČCE Roman Mazur

Poslední změny - schematismus