Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 8 - KOBYLISY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1943 30. 4. 1945 f Vlastimil Sláma diakon (Thst)
1. 10. 1951 23. 5. 1953 f Jan Blahoslav Horký vikář
24. 5. 1953 31. 8. 1954 f Jan Blahoslav Horký farář
1. 11. 1954 30. 6. 1955 v Alena Balabánová vikářka
1. 7. 1955 27. 2. 1960 f Jaroslav Ondra JUDr. farář fakticky
28. 2. 1960 30. 9. 1967 f Jaroslav Ondra JUDr. farář nominálně
16. 5. 1960 30. 9. 1967 v Bedřich Šurman vikář
1. 5. 1968 31. 10. 1985 f Jan Karas Mgr. farář
1. 1. 1986 28. 6. 2003 f Jiří P. Štorek farář
1. 9. 2001 30. 4. 2006 f Tomáš Drobík farář
1. 3. 2005 31. 8. 2016 f Miroslav Erdinger farář
1. 10. 2006 30. 11. 2011 f Miloš Rejchrt farář
1. 2. 2009 31. 12. 2015 pp Eliška Erdingerová pastorační pracovnice
1. 12. 2011 30. 11. 2021 f Ondřej Kolář farář
  • Aktualizace: 20. 12. 2020, FS ČCE PRAHA 8 - KOBYLISY

Poslední změny - schematismus