Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 6 - DEJVICE - BUBENEČ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 12. 1965 31. 3. 1971 f Jan Čapek farář
1. 6. 1971 31. 1. 1991 f Daniel Henych farář
1. 10. 1990 28. 2. 1997 f Miloš Rejchrt vikář
1. 3. 1994 31. 8. 1998 f Miloslav Nekvasil diakon/jáhen
1. 3. 1997 30. 6. 1997 f Miloš Rejchrt farář
1. 9. 1998 30. 4. 2015 f Petr Hudec farář
1. 9. 1998 30. 4. 2015 f Abigail Hudcová farářka
1. 9. 2015 31. 10. 2016 f Lenka Ridzoňová farářka
1. 11. 2016 31. 8. 2021 f Pavel Ruml farář
1. 10. 2018 31. 8. 2025 f Magdaléna Trgalová
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus