Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 4 - NUSLE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1929 31. 12. 1932 f Jaroslav Dobiáš farář
1. 1. 1933 30. 9. 1942 f Jaroslav Dobiáš farář
1. 9. 1938 15. 1. 1939 f Jan Amos Pavlinec učitel náboženství
16. 1. 1939 31. 10. 1939 f Jan Amos Pavlinec vikář
3. 9. 1939 31. 7. 1943 f František Janovský vikář
1. 11. 1942 30. 9. 1970 f Václav Urban farář
1. 7. 1943 31. 12. 1945 v Stanislav Segert vikář
1. 9. 1943 31. 5. 1945 f Pavel Janeczek vikář pro Spořilov
1. 1. 1949 3. 11. 1951 v Vladimír Harych vikář Praha Nusle pro Prahu Braník
1. 9. 1949 31. 8. 1950 f Emanuel Huml vikář
4. 7. 1951 31. 8. 1952 v Ladislav Zejfart vikář
1. 11. 1953 31. 12. 1953 f Antonie Páleníková volitelná za vikářku (tedy i ordinace), diakonka (pomocná duchovní)
1. 1. 1954 25. 5. 1957 f Antonie Páleníková vikářka
26. 5. 1957 15. 12. 1963 f Antonie Páleníková farářka
1. 4. 1964 31. 7. 1983 f Blahoslav Hájek farář
15. 10. 1970 31. 12. 1972 f Bohumír Sedliský farář
1. 11. 1973 31. 8. 1980 f Olga Tydlitátová vikářka
1. 9. 1980 30. 9. 1981 v Jindřiška Krpálková vikářka
1. 2. 1984 31. 8. 1999 f Zdeněk Borecký farář
17. 10. 1999 31. 10. 2000 f Miloslav Nekvasil jáhen; následně farář
1. 11. 2000 22. 10. 2012 f Irena Škeříková farářka
1. 9. 2005 31. 8. 2008 f Marta Zemánková farářka
1. 9. 2008 31. 8. 2018 f Marta Zemánková farářka
6. 9. 2018 5. 9. 2023 f Dan Páleník
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny