Historie kazatelů na sboru ČCE v Praze 3 - Jarově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 2. 1931 31. 12. 1935 d František Jarovský diakon
1. 8. 1939 31. 1. 1946 f Miloslav Klapuš vikář Praha Žižkov, Jarov
1. 2. 1946 31. 7. 1948 f Miloslav Klapuš farář Praha Žižkov, Jarov
1. 11. 1948 23. 12. 1967 f Vilém Foltin farář
15. 8. 1968 18. 6. 1988 f Jan Lukáš Mgr. farář
1. 10. 1989 30. 6. 1995 j Věra Lukášová diakonka/jáhenka
1. 4. 1997 30. 9. 2003 f Michal Plzák farář; od 1.5.1997 také redaktor nakl. Kalich (0,3 úvazek)
1. 4. 2002 31. 8. 2019 f Elen Plzáková farářka
1. 9. 2020 31. 8. 2025 f Lenka Ridzoňová
  • Aktualizace: 11. 07. 2022, kazatel ČCE Lenka Ridzoňová

Schematismus – poslední změny