Historie kazatelů na sboru ČCE v Praze 2 - Vinohradech

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1891 r. 1901 f Ludvík Bohumil Kašpar farář
r. 1893 3. 3. 1894 f Ludvík Bohumil Marek vikář
1. 1. 1894 30. 4. 1894 f Antonín Vondra výpomocný kazatel
15. 6. 1895 15. 12. 1895 f Pavel Havelka vikář
r. 1899 r. 1902 f Timoteus Blahoslav Kašpar vikář
25. 7. 1899 27. 8. 1900 f Václav Bureš vikář
29. 6. 1903 12. 10. 1921 f Ludvík Bohumil Marek farář
1. 7. 1913 31. 12. 1914 f Benjamin Vališ vikář
1. 9. 1917 31. 3. 1918 f Jan Kučera vikář
1. 4. 1918 31. 8. 1918 f Jaroslav Kantorek vikář
r. 1921 r. 1922 f Jan Kučera výpomocný kazatel
r. 1923 r. 1925 f Jan Kučera katecheta
21. 12. 1923 30. 9. 1953 f Bedřich Jerie farář; 7.6.1938 - 7.12.1939 - člen SR; 7.12.1939 - 17.1.1947 - náměstek syn. seniora
1. 8. 1934 31. 8. 1936 f Miloš Bič dr. h.c. vikář
15. 1. 1937 15. 11. 1937 f František Hrouda vikář
15. 4. 1937 31. 7. 1937 v Bohuslav Stanislav vikář
15. 10. 1937 31. 3. 1941 f Miloslav Bohatec vikář
1. 12. 1939 14. 12. 1940 f Josef Sládek diakon (Thst)
1. 3. 1941 31. 5. 1942 f František Marounek vikář
1. 5. 1942 28. 2. 1943 f Josef Kovář vikář
1. 3. 1943 31. 10. 1945 f Oldřich Vraný vikář
1. 11. 1944 30. 9. 1946 f Zdeněk Jokl vikář; 1.10.1946 - 28.2.1947 voj. služ.
1. 5. 1947 31. 8. 1949 f Miroslav Heryán vikář
1. 10. 1948 31. 8. 1949 v Vladimír Eiderna vikář
1. 8. 1949 30. 5. 1951 f Jaromír Sklenář vikář
1. 6. 1951 30. 9. 1952 f Jiří Tytl vikář
1. 5. 1953 16. 11. 1953 v Alena Balabánová diakonka
1. 10. 1953 30. 11. 1970 f Lubomír Moravec farář
17. 11. 1953 31. 10. 1954 v Alena Balabánová vikářka
1. 10. 1954 31. 7. 1955 f Jiří Tytl vikář
1. 10. 1955 31. 10. 1957 f Jan Šimsa vikář
15. 12. 1957 31. 1. 1966 f Petr Pokorný DrSc. vikář
1. 12. 1970 30. 6. 1990 f Bohuslav Otřísal farář; 18.12.1978 - 17.2.1990 - senior pražského seniorátu
1. 7. 1990 30. 6. 1999 f Jaromír Dus farář; od 1.10.1997 - současně, pak jen konzultant na Ministerstvu obrany pro duchovenskou služ. v armádě
15. 2. 1994 30. 9. 1994 f Bob Helekia Ogola diakon; kazatel Metodistické církve (Kuisumu, Keňa)
1. 10. 1996 31. 8. 2000 f Petr Sláma Th.D.
1. 9. 1999 30. 6. 2000 f Mikuláš Vymětal Th.D. farář
1. 8. 2000 31. 7. 2007 f Martin T Zikmund farář
1. 1. 2006 30. 4. 2006 f Jaromír Strádal st farář
15. 9. 2007 28. 1. 2018 f Ester Čašková farářka
1. 9. 2018 31. 8. 2023 f Zdeněk Šorm
  • Aktualizace: 09. 01. 2023, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová