Historie kazatelů na sboru ČCE v Praze 10 - Strašnicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 5. 1939 3. 3. 1968 f Lubomír Balcar farář
1. 9. 1940 30. 6. 1943 f Zdeněk Šaar učitel náboženství (Thst)
1. 9. 1943 31. 12. 1945 f Vlastimil Plch diakon při studiu teologie
1. 9. 1968 9. 3. 1992 f Jiří Lejdar farář
1. 2. 1993 31. 3. 1995 f Pavel Klinecký vikář
1. 4. 1995 31. 10. 2016 f Pavel Klinecký farář
1. 11. 2016 30. 10. 2026 f Martin Sabo farář
1. 11. 2019 31. 10. 2021 pp Eliška Chlebounová pro mládež
  • Aktualizace: 16. 11. 2023, kazatel ČCE Martin Sabo

Schematismus – poslední změny