Historie kazatelů na sboru ČCE POLIČKA

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 3. 1904 r. 1905 f Bedřich Gerža kazatel Borovnice a Polička
1. 2. 1947 31. 1. 1960 f Ota Prosek farář
1. 3. 1960 28. 2. 1995 f Josef Sládek farář
1. 3. 1995 31. 7. 1996 f Jiří Tytl vikář
1. 8. 1996 31. 8. 2010 f Jan Dus farář
1. 2. 2011 31. 1. 2026 f Jiří Tengler farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus