Historie kazatelů na sboru ČCE v Poděbradech

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1895 r. 1909 f Alois Jelen farář
11. 5. 1910 31. 12. 1930 f František Šustr farář
1. 8. 1931 31. 12. 1961 f Josef Jeschke farář; od 8.11.1948 současně docent, od 1950 profesor KEB
1. 1. 1937 28. 2. 1953 f Antonie Slámová katechetka
15. 12. 1940 30. 9. 1943 f Josef Sládek vikář
1. 3. 1953 11. 12. 1953 f Antonie Slámová diakonka
12. 12. 1953 31. 7. 1958 f Antonie Slámová vikářka
1. 9. 1958 30. 4. 1959 f Jaroslava Soušková vikářka
1. 5. 1959 14. 12. 1963 f Marie Taichová vikářka
15. 12. 1963 30. 6. 1990 f Marie Taichová farářka
1. 10. 1990 31. 1. 2011 f Pavel Dvořáček farář
1. 2. 2011 31. 8. 2011 f Bohumil Baštecký farář
1. 9. 2011 31. 8. 2026 f Martin Fér farář
  • Aktualizace: 10. 10. 2022, kazatel ČCE Martin Fér

Schematismus – poslední změny