Historie kazatelů na sboru ČCE PLZEŇ - západní sbor

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 3. 1909 15. 10. 1913 f Benjamin Rudolf Fleischer vikář
1. 4. 1914 26. 4. 1922 f Ebenezer Otter vikář
27. 4. 1922 28. 2. 1956 f Ebenezer Otter farář
1. 2. 1926 31. 5. 1926 f Bohuslav Černík Mgr. diakon
14. 11. 1931 28. 2. 1933 f Bohumír Šuchman vikář
1. 5. 1933 31. 8. 1935 f Pavel Freitinger diakon
1. 8. 1935 31. 8. 1944 f Václav Hora diakon Plzeň pro Blovice
1. 9. 1935 31. 8. 1947 f Bohumír Koch diakon
1. 10. 1938 28. 2. 1939 - Vlasta Vojtěchová učitelka náboženství
28. 6. 1940 31. 7. 1944 v Evald Krygel vikář
1. 2. 1941 31. 12. 1943 f Jaroslav Dokoupil vikář
9. 1. 1942 16. 4. 1944 f Jiří Otter diakon (Thst)
5. 5. 1944 30. 5. 1945 - Jan Heller diakon (Thst.)
1. 10. 1945 31. 10. 1945 f Jan Nevečeřal diakon Plzeň pro TŘEMOŠNOU
1. 10. 1946 31. 12. 1951 f Miloslav Dobrkovský vikář
1. 6. 1952 31. 8. 1956 f Jiří Pumr vikář
1. 9. 1956 30. 9. 1959 f Jan Šoltész vikář
1. 9. 1956 17. 8. 1992 f Jiří Pumr farář
16. 1. 1968 r. 1970 f Bohuslav Holý farář
1. 8. 1971 31. 10. 1971 pp Naděje Popelářová vikářka
15. 12. 1972 14. 9. 1978 f Ondřej Soběslavský vikář
1. 10. 1978 31. 12. 1998 f Jan Šoltész farář
1. 2. 1995 30. 4. 2009 j Renata Šilarová jáhenka
1. 10. 2009 31. 8. 2011 f Ladislav Szabó farář
1. 9. 2011 31. 8. 2016 f Ondřej Pellar jáhen
1. 9. 2016 31. 7. 2025 f Luděk Korpa farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, kazatel ČCE Luděk Korpa

Poslední změny - schematismus