Historie kazatelů na sboru ČCE PEČKY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
19. 2. 1919 30. 11. 1945 f Jan Vladimír Šebesta farář
1. 5. 1946 31. 3. 1956 f Jaroslav Timoteus Štulc farář
15. 5. 1956 15. 6. 1969 f Štěpán Milan Pavlinec farář
1. 11. 1969 31. 12. 1985 f Bohuslav Teplý ThDr farář
1. 2. 1987 31. 5. 1994 f Bohuslav Vik farář
1. 9. 1995 r. 2000 f Ladislav Beneš jáhen; od 1.1.1996 současně učitel EFT UK
1. 1. 2002 30. 9. 2005 j Michal Hudcovic jáhen
1. 4. 2009 30. 9. 2011 f Blahoslav Hájek farář
14. 1. 2018 28. 2. 2022 f Pavel Jun
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE PEČKY

Poslední změny - schematismus