Historie kazatelů na sboru ČCE v Prdubicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
13. 2. 1921 15. 5. 1945 f Pavel Havelka farář
1. 1. 1940 31. 12. 1940 f Eugen Zelený farář
1. 12. 1943 15. 9. 1946 d Vilém Serbus diakon
1. 10. 1945 31. 5. 1947 f Josef Smolík vikář
1. 11. 1945 1. 6. 1948 f František Mrázek Dobiáš farář
1. 6. 1947 30. 6. 1949 f Bedřich Blahoslav Bašus diakon
1. 7. 1949 16. 2. 1962 f Josef Smolík farář
7. 3. 1952 30. 11. 1952 f Miroslav Brož vikář
15. 12. 1952 12. 5. 1962 f Jiří Doležal vikář, 1.11.1953 - 21.10.1955 voj. služ.
1. 11. 1954 30. 9. 1955 f Jan Šimsa vikář
13. 5. 1962 30. 6. 1983 f Jiří Doležal farář
1. 1. 1969 31. 10. 1972 f Mirjam Doležalová vikářka
1. 2. 1984 31. 8. 1998 f Jaroslav Nečas farář
1. 12. 1999 31. 7. 2002 f Jean Nicolas Fell farář
1. 8. 2005 22. 11. 2015 f Daniel Ženatý farář
1. 2. 2009 30. 6. 2019 pp Pavla Queisnerová pastorační pracovnice
1. 9. 2012 31. 10. 2016 f František Plecháček farář
1. 9. 2018 31. 8. 2023 f Hana Ducho
  • Aktualizace: 09. 11. 2022, FS ČCE PARDUBICE

Schematismus – poslední změny