Historie kazatelů na sboru ČCE ORLOVÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
3. 8. 1920 5. 1. 1923 f Jan Geryk katecheta
9. 9. 1925 31. 12. 1930 f Jan Amos Vališ farář
1. 10. 1931 17. 10. 1938 f Jaromír Kryštůfek farář
1. 8. 1949 7. 6. 1952 f Jaroslav Košťál vikář
8. 6. 1952 15. 2. 1958 f Jaroslav Košťál farář
1. 4. 1958 30. 4. 1968 f Jan Šimek Mgr. farář
1. 11. 1968 30. 9. 1977 f Josef Voborník farář
1. 11. 1979 30. 4. 1984 f Karel Veselý farář
1. 6. 1986 30. 9. 1990 f Pavel Fojtů farář
1. 9. 1998 31. 7. 2019 f Štěpán Janča farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus