Historie kazatelů na sboru ČCE v Opavě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 5. 1948 31. 12. 1957 f Karel Veselý farář
16. 2. 1958 31. 12. 1986 f Jaroslav Košťál farář
1. 12. 1988 14. 7. 1996 f Daniel Tomeš vikář
1. 7. 1997 30. 6. 2016 f Jan Lukáš farář
1. 7. 2016 30. 6. 2026 f Pavel Janošík farář
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, kazatel ČCE Pavel Janošík

Schematismus – poslední změny