Historie kazatelů na sboru ČCE v Opatově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1869 30. 11. 1912 f Vincenc/Čeněk Šimek farář
18. 10. 1915 31. 7. 1922 f Josef Potoček farář
r. 1930 r. 1932 d Josef Štulc diakon
1. 9. 1932 2. 9. 1934 f Miloš Šourek ThB. vikář
3. 9. 1934 31. 7. 1936 f Miloš Šourek ThB. farář
16. 2. 1937 30. 6. 1938 f Bohuslav Pospíšil farář
16. 11. 1938 30. 11. 1943 f Rudolf Šimša farář
1. 12. 1943 30. 9. 1947 f Jiří Ruml vikář
1. 10. 1947 14. 9. 1971 f Jiří Ruml farář
1. 10. 1972 14. 2. 1981 pp Jana Kašparová vikář
1. 7. 1987 30. 9. 1991 f Vladimír Doule farář
1. 3. 1992 1. 12. 1995 f Jaroslava Soušková nejdříve vikářka, pak farářka
1. 9. 2017 31. 8. 2022 f Filip Boháč
1. 10. 2022 1. 10. 2027 f Pavla Jandečková farářka
  • Aktualizace: 05. 10. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny