Historie kazatelů na sboru ČCE OLEŠNICE na Moravě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 3. 1883 31. 8. 1894 f František Ilek farář
6. 2. 1895 28. 6. 1904 f František Rozbořil farář
25. 3. 1905 23. 8. 1920 f Václav Bureš farář
15. 2. 1926 16. 8. 1928 f František Dobiáš vikář
17. 8. 1928 31. 1. 1931 f František Dobiáš farář
1. 12. 1931 19. 11. 1933 f Jiří Nedvěd vikář
20. 11. 1933 16. 8. 1946 f Jiří Nedvěd farář
1. 8. 1948 14. 11. 1969 f Miloslav Klapuš farář
1. 9. 1970 31. 7. 1976 f Jiří Širůček farář
1. 8. 1976 31. 12. 1988 f Zdeněk Jokl farář
1. 9. 1990 r. 2000 f Lenka Freitingerová vikářka; z toho část na mateřské dovolené
1. 1. 2000 31. 7. 2003 f Lenka Freitingerová farářka
1. 9. 2003 31. 8. 2013 f Olga Smrčková farářka
1. 9. 2012 31. 8. 2015 f Tomáš Jirků farář
1. 9. 2015 31. 8. 2020 f Debora Hurtová farář
1. 9. 2020 31. 8. 2022 f Ida Tenglerová
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus