Historie kazatelů na sboru ČCE BRUNTÁL

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1946 1. 7. 1947 v Miloslav Frič diakon
1. 7. 1947 31. 3. 1949 v Miloslav Frič vikář
1. 4. 1949 30. 6. 1949 f Bohuš Chrástek výpomocný kazatel
1. 1. 1950 30. 9. 1957 f Jiří Staněk vikář
1. 11. 1957 28. 2. 1970 f Jaromír Strádal st vikář
16. 4. 1970 31. 8. 1971 f Bohuslav Vik vikář
1. 9. 1971 30. 9. 1977 f Bohuslav Vik farář
1. 6. 1978 31. 10. 1984 f František Hanák farář
1. 2. 1989 30. 6. 1992 j Bronislav Kielar diakon
1. 11. 1994 14. 9. 2003 j Pavel Hříbek jáhen
1. 10. 2003 31. 12. 2005 f Ludvík Klobása farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE BRUNTÁL

Poslední změny - schematismus