Historie kazatelů na sboru ČCE NOVÉ MĚSTO pod Smrkem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 6. 1946 31. 10. 1946 f Antonín Blažek diakon
31. 10. 1946 1. 6. 1952 f Antonín Blažek vikář
8. 6. 1952 30. 9. 1956 f Vladimír Fiala vikář; 1.11.1953 - 28.12.1955 voj. služ.
16. 7. 1954 31. 12. 1955 f Břetislav Mikulecký vikář
1. 10. 1956 16. 7. 1957 d Ladislav Mach diakon
1. 10. 1957 30. 6. 1971 f Jan Košťál farář
1. 7. 1971 28. 2. 1973 f Svatopluk Karásek vikář
15. 5. 1973 31. 12. 1984 f Jan Košťál vikář
1. 8. 1985 15. 4. 1991 f Jaroslav Raich Mgr. farář
15. 3. 1991 14. 6. 1991 f Svatopluk Karásek vikář
15. 6. 1991 28. 2. 1994 f Svatopluk Karásek farář
1. 5. 1993 31. 7. 1993 f Dalibor Antalík vikář
1. 4. 1994 r. 1997 j Lydie Kuželová vikářka; z toho část na mateřské dovolené
1. 3. 2005 28. 2. 2014 f Adam Balcar farář
1. 10. 2015 30. 6. 2019 f Eva Halamová farářka
1. 7. 2019 30. 6. 2024 f Petr Chlápek
  • Aktualizace: 11. 10. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus