Historie kazatelů na sboru ČCE NEJDEK

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
11. 3. 1946 30. 9. 1948 f Emil Jelínek ThDr. vikář
1. 10. 1948 31. 3. 1952 f Emil Jelínek ThDr. farář
1. 6. 1952 31. 1. 1964 f Antonín Blažek vikář
1. 2. 1964 25. 4. 1964 f Jan Blahoslav Šourek Mgr. vikář
26. 4. 1964 31. 8. 1982 f Jan Blahoslav Šourek Mgr. farář
1. 11. 1968 30. 4. 1969 d Ladislav Mach diakon
1. 7. 1985 31. 7. 1992 f Pavel Freitinger st. farář
1. 4. 1994 31. 5. 1998 j Luděk Sequens Mgr. vikář/jáhen; 10.1.1996 - 30.5.1998 uvolněn pro veřejnou činnost
1. 6. 1998 30. 11. 1998 j Luděk Sequens Mgr. jáhen
1. 9. 2002 31. 8. 2007 f Michal Šourek farář
1. 9. 2007 31. 8. 2020 f Bob Helekia Ogola farář
1. 7. 2021 30. 6. 2022 f Radek Matuška
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny