Historie kazatelů na sboru ČCE v Moravči

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1783 r. 1827 f Jan Szalatnay st. farář; střídavě působil i ve Strměchách
r. 1827 r. 1874 f Jan Szalatnay farář
22. 7. 1909 30. 9. 1947 f František Eliáš farář
1. 5. 1948 29. 9. 1951 f Bohuslav Holý vikář
30. 9. 1951 30. 11. 1952 f Bohuslav Holý farář
1. 1. 1953 5. 9. 1954 f Pravdomil Brchaň Mgr. vikář
5. 9. 1954 31. 12. 1969 f Pravdomil Brchaň Mgr. farář
r. 1970 r. 1981 f Bohuslav Holý farář
1. 2. 1984 31. 5. 1987 f Ester Čašková vikářka
1. 6. 1987 14. 9. 2007 f Ester Čašková farářka
1. 10. 1991 31. 1. 1993 f Vladimír Doule vikář
15. 9. 2008 14. 9. 2023 f Daniel Matějka ml farář
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, FS ČCE MORAVEČ

Schematismus – poslední změny