Historie kazatelů na sboru ČCE MĚLNÍK

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 12. 1901 27. 10. 1919 f František Žilka farář
1. 2. 1920 30. 11. 1952 f Josef Kantorek farář
16. 5. 1937 31. 7. 1938 f Gustav Říčan vikář
1. 8. 1938 31. 8. 1942 f Alois Svrčina vikář
20. 9. 1942 31. 8. 1943 f Josef Svoboda diakon (Thst)
1. 9. 1943 28. 2. 1947 f Josef Svoboda vikář
1. 7. 1949 30. 4. 1950 f Blahoslav Pípal vikář
1. 6. 1953 15. 7. 1973 f Bohumír Šuchman farář
1. 8. 1973 30. 9. 1989 j Josef Kejř farář
1. 7. 1990 31. 10. 2003 f Jan Opočenský farář
1. 3. 1991 31. 12. 1996 f Jakub Dvořák Sen. diakon poděbradského seniorátu pro Liběchov,
1. 10. 1995 31. 7. 1996 f Hana Schusterová na vikariátu
1. 3. 2004 31. 7. 2005 j Josef Kejř farář
1. 8. 2005 30. 9. 2014 f Hana Pfannová farářka
1. 11. 2014 31. 7. 2015 f Martina Lukešová farářka
1. 9. 2016 31. 12. 2022 f Miroslav Erdinger farář
1. 9. 2018 31. 8. 2022 pp Eliška Erdingerová
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE MĚLNÍK

Poslední změny - schematismus