Historie kazatelů na sboru ČCE v Mariánských Lázních

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1945 31. 12. 1948 f Jan Jiříček výpomocný kazatel západ. pohraničí
1. 6. 1947 31. 5. 1948 f Jiří Otter vikář
1. 6. 1948 31. 7. 1965 f Jiří Otter farář
1. 12. 1950 30. 4. 1960 v Emil Pospíšil diakon pro TACHOV
1. 12. 1954 31. 5. 1958 d Josef Šťastný seniorátní diakon
1. 8. 1965 r. 2000 f Zbyněk Laštovka farář; 1.3.1972 - 31.10.1986 senior Západočeský
1. 10. 1965 15. 6. 1966 f Otakar Funda Dr. theol. vikář pro Tachov
1. 11. 1965 31. 12. 1967 f Petr Čapek vikář pro Tachov
r. 2001 31. 5. 2022 f Daniel Matouš farář
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny