Historie kazatelů na sboru ČCE v Lysé nad Labem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1784 r. 1807 f Štěpán Rimány farář; přeložil zde Komenského Labyrint do maďarštiny
20. 4. 1894 27. 12. 1894 f Josef Čapek vikář
r. 1895 r. 1896 f Jaromír Stehlík kazatel
9. 8. 1896 13. 12. 1927 f Karel Hadač farář
26. 7. 1928 30. 11. 1959 f Leopold Hrbata farář
1. 2. 1930 14. 11. 1932 f Oldřich Videman vikář s určením pro Brandýs n.L.
1. 9. 1942 30. 6. 1943 - Luděk Brož diakon (Thst)
1. 9. 1943 30. 6. 1944 f Zdeněk Šaar diakon (Thst)
1. 7. 1960 31. 8. 1996 f Dalibor Molnár Mgr. farář
1. 9. 1996 31. 8. 2016 f Emanuel Vejnar farář
1. 6. 2018 31. 5. 2023 f Lukáš Pešout
  • Aktualizace: 21. 01. 2023, kazatel ČCE Lukáš Pešout

Schematismus – poslední změny