Historie kazatelů na sboru ČCE LITOMĚŘICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 5. 1946 31. 1. 1948 f Josef Voborník vikář
1. 5. 1948 31. 1. 1949 f Vlastimil Sláma vikář
1. 2. 1949 11. 12. 1971 f Vlastimil Sláma farář
1. 10. 1974 30. 9. 1986 f Miroslav Pechar farář
1. 1. 1991 31. 12. 1991 f Vlastimil Sláma vikář
15. 6. 1992 31. 12. 1996 f Zdeněk Bárta vikář
1. 1. 1997 31. 12. 2000 f Zdeněk Bárta farář
1. 10. 2004 31. 8. 2010 f Rut Brodská farářka
1. 4. 2011 31. 3. 2017 f Zdeněk Bárta farář
1. 4. 2017 30. 6. 2023 f Jiří Šamšula farář
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, FS ČCE LITOMĚŘICE

Poslední změny - schematismus