Historie kazatelů na sboru ČCE LIBKOVICE pod Řípem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
10. 12. 1906 29. 2. 1908 f Viktor Pospíšil superintendentní vikář
r. 1910 r. 1911 f Theodor Kalenda vikář
6. 12. 1911 30. 4. 1916 f Josef Kulík superintendentní vikář
7. 6. 1916 26. 11. 1918 f Jaromír Kryštůfek superintendentní vikář
1. 9. 1917 12. 5. 1939 f Josef Kulík farář
1. 12. 1945 31. 10. 1948 f Vilém Foltin farář
1. 7. 1949 30. 11. 1958 f Karel Bakala ThB. farář
16. 2. 1959 31. 7. 1969 f Pavel Pellar farář
15. 9. 1969 15. 10. 1973 f Jan Široký farář
1. 4. 1974 31. 8. 1989 f František Mach farář
1. 6. 1993 15. 11. 1994 v Daniel Pala Mgr. vikář
1. 2. 1995 31. 7. 1996 f Hynek Schuster jáhen
24. 10. 2020 31. 12. 2021 f Darina Hybská Majdúchová farářka
  • Aktualizace: 19. 11. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus