Historie kazatelů na sboru ČCE v Libčici nad Vltavou

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1900 30. 9. 1904 f Václav Baše farář
1. 1. 1915 31. 10. 1951 f Benjamin Vališ farář
1. 5. 1952 14. 6. 1952 f Jan Karas Mgr. vikář
15. 6. 1952 30. 4. 1968 f Jan Karas Mgr. farář; 20.10.1953 - 22.12.1955 voj. služ.
1. 9. 1968 30. 9. 1972 f Jiří Tytl farář
1. 12. 1975 30. 9. 1980 f Vladimír Taich farář
1. 9. 1981 31. 1. 1998 f Dana Rotkovská vikářka
1. 2. 1998 6. 9. 2015 f Dana Rotkovská farářka
1. 12. 2016 31. 12. 2022 f Tomáš Cejp farář
  • Aktualizace: 29. 04. 2022, FS ČCE LIBČICE nad Vltavou

Schematismus – poslední změny