Historie kazatelů na sboru ČCE v Ledohrdě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 1944 31. 5. 1945 f Bohuslav Polívka diakon (Thst)
1. 12. 1945 30. 9. 1951 d Václav Hrubý diakon
1. 10. 1951 9. 2. 1957 f Zbyněk Honzal vikář
10. 2. 1957 30. 9. 1966 f Zbyněk Honzal farář
1. 1. 1967 30. 9. 1969 f Jiří Vojtěchovský farář
1. 5. 1970 31. 10. 1973 f Jarmila Strádalová vikářka
1. 11. 1973 31. 12. 1985 f Květuše Šilarová vikářka
1. 4. 1985 31. 8. 1991 f Pavel Ruml vikář
1. 9. 1991 31. 8. 1999 f Pavel Ruml farář
1. 11. 1993 31. 12. 1994 j Odřich Malý diakon
1. 8. 1997 30. 9. 2005 f Jana Rumlová farářka
1. 11. 2006 31. 10. 2021 f Jiřina Kačenová farářka
  • Aktualizace: 18. 11. 2022, FS ČCE LETOHRAD

Schematismus – poslední změny