Historie kazatelů na sboru ČCE v Leskovci

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1952 31. 12. 1953 f Lubomír Hána vikář
1. 7. 1954 23. 4. 1955 f Milouš Řepka vikář
24. 4. 1955 9. 5. 1958 f Milouš Řepka farář
1. 9. 1958 31. 10. 1988 f Jaroslav Voda farář
1. 11. 1995 30. 4. 2014 f Libor Špaček farář
1. 8. 2015 31. 7. 2023 f Pavel Čmelík farář
  • Aktualizace: 19. 05. 2023, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny