Historie kazatelů na sboru ČCE v Křížlicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 1895 19. 2. 1902 f František Hrejsa farář
16. 7. 1902 17. 2. 1925 f Hugo Samek farář
r. 1925 r. 1928 v Jaroš Nechanický učitel náboženství
1. 4. 1926 21. 10. 1929 f Jaroslav Sochor vikář
28. 8. 1929 30. 4. 1932 f Karel Čejka vikář
30. 4. 1932 31. 10. 1940 f Karel Čejka farář
1. 3. 1941 30. 4. 1942 f Josef Bohumil Kužel vikář
1. 5. 1942 31. 3. 1956 f Josef Bohumil Kužel farář
16. 7. 1956 20. 10. 1964 f Jan Bedřich Semerádt farář
16. 11. 1964 31. 8. 1971 f Luděk Rejchrt vikář
1. 1. 1986 14. 3. 1996 f Abigail Hudcová vikářka
15. 3. 1996 31. 8. 1998 f Abigail Hudcová farářka
1. 9. 1998 31. 8. 2011 f Gabriela Horáková farářka
1. 9. 2011 31. 12. 2026 f Jiří Weinfurter farář
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, FS ČCE KŘÍŽLICE

Schematismus – poslední změny