Historie kazatelů na sboru ČCE BOŠÍN

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1783 r. 1786 f Benjamin Kiss farář
r. 1786 r. 1789 f Ondřej Szego farář
r. 1789 r. 1792 f Jan Sallay farář
r. 1792 r. 1799 f Ondřej Szego farář
r. 1799 r. 1805 f František Paal farář
r. 1805 r. 1816 f Ondřej Forgáč farář
r. 1816 r. 1819 f Ladislav Lenkey farář
r. 1820 r. 1868 f Samuel Tardy farář
r. 1868 r. 1884 f Ludvík Nagy farář
r. 1885 r. 1900 f Josef Choděra farář
26. 6. 1901 31. 8. 1922 f Václav Miler farář
23. 3. 1923 12. 7. 1931 f Jan Dobiáš farář
1. 2. 1932 30. 6. 1932 f Jiří Pospíšil vikář
1. 7. 1932 30. 11. 1945 f Jiří Pospíšil farář
1. 1. 1946 31. 10. 1946 f Vlastimil Plch diakon
1. 11. 1946 30. 6. 1947 f Vlastimil Plch vikář
1. 7. 1947 31. 12. 1995 f Vlastimil Plch farář
r. 1997 r. 2008 f Václav Hurt administrátor
1. 9. 2008 30. 9. 2010 f Tomáš Drobík farář
r. 2010 r. 2016 f Emanuel Vejnar administrátor
11. 10. 2018 31. 12. 2023 j Petr Mazur jáhen
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Martin Balcar

Poslední změny - schematismus