Historie kazatelů na sboru ČCE KRUCEMBURK

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1873 31. 1. 1875 f Emil Pellar vikář KŘÍŽOVÁ (Krucemburk)
3. 9. 1917 30. 4. 1920 f Karel Rosenzweig farář KŘÍŽOVÁ (Krucemburk)
14. 9. 1921 28. 2. 1939 f Jan Václavík farář KŘÍŽOVÁ (Krucemburk)
1. 9. 1939 30. 9. 1946 f Bohumil Lopour farář
1. 11. 1947 30. 6. 1948 f Lubomír Linka vikář
1. 7. 1948 31. 8. 1953 f Lubomír Linka farář
1. 11. 1953 31. 12. 1970 f Jan Vencovský farář
15. 9. 1971 30. 4. 1976 f Jaroslav Pleva farář
9. 1. 1977 31. 10. 1982 f Kurt Bartoš farář
1. 11. 1982 9. 1. 1995 f Helena Junová vikářka; z toho část na mateřské dovolené
1. 5. 1990 30. 4. 1991 f Jan Vlastimil Klas vikář
1. 4. 1996 30. 6. 2006 f Ladislav Szabó farář
1. 7. 2006 30. 6. 2024 f Marek Vanča farář
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, FS ČCE KRUCEMBURK

Schematismus – poslední změny