v. Jaroslav Opočenský  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1895

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
r. 1914 r. 1922 učitel náboženství čes. reformovaného sboru BORATÍN (Ukrajina)
r. 1924 r. 1926 studium na Misijní škole Olomouc
r. 1927 r. 1934 diakon KUPIČOV (Ukrajina)
r. 1934 r. 1945 diakon BORATÍN (Ukrajina)
1. 6. 1946 10. 9. 1949 seniorátní vikář bývalého Podřipského seniorátu pro CHOTINĚVES u Litoměřic
11. 9. 1949 9. 6. 1957 CHOTINĚVES vikář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Schematismus – poslední změny