pp. Jaroslav Timoteus Kučera  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1905

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
r. 1924 r. 1924 PROSEČ u Skutče v činné službě / jiná učitel náboženství PROSEČ a BOROVÁ
r. 1925 r. 1932 v jiné službě / jiná kazatel metod. církve
20. 6. 1932 30. 6. 1933 SEDLEC - PRČICE v činné službě / jiná výpomocný kazatel
1. 7. 1933 30. 6. 1942 VOLYNĚ v činné službě / diakon diakon
1. 7. 1942 16. 9. 1966 mimo službu / jiná mimo církevní službu

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Schematismus – poslední změny