f. Martin Hoffmann  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1908
poznámka: ordinován 9.11.1933 datum úmrtí není známo

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 11. 1933 31. 10. 1946 farář čes. evangelic. sboru Stroužné, Kladsko (Polsko)
1. 11. 1946 30. 3. 1956 NÁCHOD - ŠONOV farář; od 1.4.1956 odchod do zahraničí - něm. evangel. církev v Hessensku

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Poslední změny - schematismus