f. Kurt Bartoš  (v důchodu)

adresa:
(adresa nenalezena)
email:

v důchodu
nar.: 1944

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 8. 1966 8. 1. 1977 v jiné službě / jiná farář ECM Praha
9. 1. 1977 31. 10. 1982 KRUCEMBURK v činné službě / farář farář
1. 11. 1982 31. 12. 2015 ROUDNICE nad Labem v činné službě / farář farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny