f. Alžběta Hatajová 

adresa:
Sázava č. 73
592 11 Velká Losenice

mobil: 733 646 895
email:
(sbor)
v činné službě
na sboru: SÁZAVA (od roku 2017)
nar.: 1988

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 9. 2017 31. 8. 2032 SÁZAVA v činné službě / farář farářka

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny