f. Petr Mazur 

adresa:
Bošín č. 44
289 33 Křinec

mobil: 605 225 111
email:
(sbor)
v činné službě
na sboru: BOŠÍN (od roku 2018)
nar.: 1955
poznámka: do 31.1.2023 jáhen, od 1.2.2023 farář

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 2. 1988 31. 12. 1993 PŘELOUČ diakon
11. 10. 2018 31. 12. 2023 BOŠÍN jáhen

  • Aktualizace: 01. 02. 2023, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová