pp. Jaroslava Kordiovská 

adresa:
Brněnská 218/30
691 72 Klobouky u Brna

mobil: 608 579 839
email:
(sbor)
na sboru: KLOBOUKY u Brna (od roku 2011)
nar.: 1948

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 1. 2011 31. 12. 2022 KLOBOUKY u Brna pastorační pracovnice

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny