f. Pavlína Lukášová 

adresa:
Farní 43
753 01 Hranice
tel: 581 603 537
mobil: 604 813 291
email:

v činné službě
na sboru: HRANICE (od roku 2010)
administruje: FS ČCE ODRY
nar.: 1975

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2010 29. 2. 2024 HRANICE farářka

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny