f. Miroslaw Jelinek 

adresa:
FS ČCE KATEŘINICE
Kateřinice č. 226
756 21 Ratiboř

mobil: 736 108 345
email:

v činné službě
na sboru: KATEŘINICE (od roku 2010)
nar.: 1957

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 9. 2010 30. 6. 2028 KATEŘINICE v činné službě / farář farář

  • Aktualizace: 24. 02. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová