f. Radovan Rosický 

adresa:
Švagrovského 674
413 01 Roudnice nad Labem

mobil: 777 954 409
email:

v činné službě
na sboru: ROUDNICE nad Labem (od roku 2018)
administruje: FS ČCE LIBKOVICE pod Řípem
nar.: 1967
poznámka: Do 30.4.2019 jáhen, od 1.5.2019 farář.

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 12. 1996 31. 8. 2003 ODRY v činné službě / jáhen jáhen
1. 9. 2003 31. 8. 2018 KRNOV v činné službě / jáhen jáhen
1. 9. 2018 31. 8. 2023 ROUDNICE nad Labem v činné službě / farář jáhen, od 1.5.2019 farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová